Wish List [0] sprachwahl
Currently empty
 / 
Winter
Polska
ajax-loader

Please wait
Infos

Specjaliści w dziedzinie agroturystyki w Austrii

 

Jesteśmy specjalistami w dziedzinie agroturystyki na terenie Austrii i uważamy się za ambasadorów austriackich gospodarzy i środowisk wiejskich.

Jesteśmy dobrowolnym zrzeszeniem 2500 kwaterodawców agroturystycznych. Od 1991 roku tworzymy osiem związków agroturystycznych poszczególnych landów, które reprezentuje jedna ogólnokrajowa federacja turystyki wiejskiej. Zatrudniamy 30 stałych pracowników, a ponadto w naszą pracę na rzecz promocji wsi zaangażowanych jest wiele osób działających społecznie. Prowadzimy ścisłą kooperację z wieloma znaczącymi partnerami z branży turystycznej i rolniczej.

Naszym głównym zadaniem jest prezentacja najpiękniejszych, kontrolowanych pod względem jakości, gospodarstw agroturystycznych na terenie Austrii w celu ułatwienia zainteresowanym wyboru właściwego miejsca pobytu.

Innym realizowanym przez nas zadaniem jest pomoc austriackim rolnikom we wprowadzaniu ich oferty agroturystycznej na rynek. Tym samym umożliwiamy mieszkańcom obszarów rolniczych tworzenie dóbr i usług przynoszących dochody oraz zabezpieczamy miejsca pracy.

Stanowi to nasz wkład w zachowanie unikalnego świata wiejskiego: austriackiego rolnictwa, gospodarstw wiejskich, krajobrazu kulturowego, folkloru, tradycji, rzemiosła ludowego, regionalnej kuchni itp.