Wish List [0] sprachwahl
Currently empty
 / 
Winter
Česká republika
ajax-loader

Please wait
Infos

Jsme specialisté pro dovolenou na selských statcích v Rakousku.

Jsme specialisté pro dovolenou na selských statcích v Rakousku a současně velcí přívrženci původního venkovského stylu života.

 

Projekt „Dovolená na selském statku“ se začal formovat již počátkem sedmdesátých let, svou konečnou podobu pak získal v roce 1991, kdy byla dotvořena jeho pevná struktura. Na nejvyšším stupni stojí Spolkové sdružení "Dovolená na selském statku“ jako centrální a řídící organizace, dále pak následují samostatná zemská sdružení v 8 spolkových zemích a konečně vlastní pronajímatelé - 2500 členských selských statků. 30 kvalifikovaných spolupracovníků a mnoho angažovaných dobrovolníků pomáhá naší organizaci realizovat veškeré cíle, které jsme si vytkli. Velmi úzce spolupracujeme s důležitými partnery z oblasti cestovního ruchu a zemědělství.

 

Naším hlavním úkolem je poskytnout našim hostům základní přehled o typech statků, jejich vybavení a místě, kde leží. Rozmanitý ráz krajiny v jednotlivých spolkových zemích Rakouska předurčuje i rozmanitý charakter selských statků.Tím každému hostu usnadníme rozhodování, který statek si vybrat, aby stoprocentně odpovídal jeho představám.

Neméně důležitá je však z naší strany i pomoc rakouským sedlákům při uvádění jejich nabídek na trh. Výrazně tím tak přispíváme k zajišťování pracovních míst a příjmů ve venkovských oblastech Rakouska.

Současně tak přispíváme k uchovávání a dalšímu rozvíjení hodnot a specifického stylu života na rakouském venkově, jehož nedílnou součástí jsou jak rostlinná a živočišná výroba či gastronomie, tak i tradiční řemesla, lidová kultura s odvěkými zvyky a obyčeji aj.